Kotłownia o mocy 2 x 225 kW CKP Zamość
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o wydajności 30 tyś. m3/h – Kryta Pływalnia Zamość
Kotłownia o mocy 5,8 MW – Gospodarstwo Ogrodnicze Bełżyce
Sieć ciepłownicza c.o. i c.w.u. o długości 2,5 km – J.W. Komorowo
Instalacje Sanitarne – Wieżowiec „Złota 44”, Warszawa
Instalacje Sanitarne – Tarasy Zamkowe Fashion Center Lublin
 • Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków w m. Niebocko przysiółek Przedmieście (Bośnia) o długości 7 km. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Projekt budowlano – wykonawczy przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków w m. Pustyny gm. Krościenko Wyżne i w m. Zalesie o długości 10 km. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji systemu grzewczego wraz z kotłownią gazowo-olejową o mocy 1,5 MW w Zakładzie Produkcyjnym Nestlé Waters – Nałęczowianka w Nałęczowie. Inwestor: Nestlé Waters
 • Projekt budowlano – wykonawczy budowy kotłowni olejowo – gazowej o mocy 2 MW, na terenie JW. Komorowo. Inwestor: Sinevia Sp. z o.o.
 • Projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci c.o. i c.w.u. o długości 2,5 km , na terenie JW. Komorowo. Inwestor: Sinevia Sp. z o.o.
 • Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci c. o., c.w.u. i pary o długości 1,5 km w kompleksie wojskowym Kolonia Janów. Inwestor: Sinevia Sp. z o.o.
 • Projekt budowlano – wykonawczy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o wydajności 30 tyś. m3 / h na terenie krytej pływalni w Zamościu. Inwestor: Ośrodek Sportu i Rekreacji z Zamościu
 • Projekt budowlano - wykonawczy wentylacji mechanicznej dla obiektu Akademii Zamojskiej. Inwestor Miasto Zamość
 • Projekt budowlano - wykonawczy instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy instalacji odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem pomp ciepła oraz fotowoltaiki. Inwestor: Miasto Zamość
 • Projekt budowlano- wykonawczy termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 5 w Zamościu w oparciu o wysokoparametrową pompę ciepła o mocy 170 kW oraz o ogniwa fotowoltaiczne o mocy 36 kW i pow. 224 m2 ( 138 szt.), kubatura budynku 10 049 m3. Inwestor: Miasto Zamość
 • Projekt budowlano – wykonawczy gospodarki biogazem w oparciu o agregat kogenerujący dla Oczyszczali Ścieków w Zamościu . Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu
 • Projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu z zastosowaniem m. in. paneli słonecznych oraz systemu zarządzania energią, łączna kubatura budynków: 50 000,00 m3. Inwestor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
 • Projekty wielobranżowe budowlano – wykonawcze dla budynków mieszkalnych, handlowo-usługowych tj. Biedronka, Stokrotka, Lidl oraz wiele innych….

Copyright (c) 2012-16 PRO-TECH All rights reserved.

Projekt i realizacja: Nasznet.PL